Een betrokken school

De mening en betrokkenheid van kinderen én ouders is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. We hebben een open houding naar onze leerlingen én ouders. Zo houden we regelmatig ouder- en kindgesprekken. We stimuleren ouderbetrokkenheid en waarderen het datouders en kinderen meedenken en -werken aan de ontwikkeling van de school. Zoals in de MR, ouderraad en het kinderparlement. We voelen ons verbonden met onze omgeving en staan open voor ontwikkelingen in onze omgeving.

De Speel- en Werkhoeve: 7 redenen

  1. Een fijne sfeer.
  2. Goed onderwijs met goede resultaten.
  3. Veel leuke en leerzame activiteiten.
  4. Een Gezonde School
  5. Betrokkenheid van ouders wordt gewaardeerd.
  6. Een enthousiast en ervaren team.
  7. Een stevige basis met toekomstgerichte vernieuwingen.


Een school die uw kind ziet zoals hij is!

Agenda