KMN Kind & Co: Buitenschoolse opvang

Onze partner voor de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang is KMN Kind & Co. Op de BSO de Speel- en Werkhoeve kunnen de kinderen na een intensieve dag lekker ontspannen. In de hal is een gezellige hoek ingericht. Tijdens het eten en drinken vertellen de kinderen over hun schooldag; dat is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten in de hal, de speelzaal of lekker buiten op het grote plein. 

De pedagogisch medewerkers van KMN Kind & Co verzorgen ook voorschoolse opvang ( vanaf half acht) en de overblijf.  Voor meer informatie (pakketten en tarieven) zie KMN Kind & Co

Tussenschoolse opvang

U kunt uw kind(eren) 4 dagen per week op school laten overblijven. De  TSO wordt verzorgd door KMN Kind & Co, onze partner voor de kinderopvang. Uw kind dient zelf eten en drinken mee te nemen. De tussenschoolse opvang (TSO) vindt plaats in de hal en in de kleutergroepen. 


De pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar op 0172-251520 en per mail bsospeelenwerkhoeve@kmnkindenco.nl en voor de TSO: tsospeelenwerkhoeve@kmnkindenco.nl