Ons onderwijsconcept

We werken volgens een leerstofjaarklassensysteem. Wij vinden elke leerling uniek en gaan ervan uit dat elke leerling wil leren. We bieden onze leerlingen adaptief onderwijs, waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We gebruiken moderne leermiddelen en methodes. 
De leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze van ons kunnen verwachten. Ze leren hun  gezonde verstand te gebruiken, zelfstandig te werken, kritisch te kijken naar hun eigen werk en samen te werken met anderen. We houden daarbij de kerndoelen goed in de gaten, zodat de leerlingen na de basisschool verder kunnen leren op een school die bij ze past. Voor ons is de brede onderwijsagenda, dus meer dan rekenen en taal alleen, uitgangspunt van het onderwijs.

Omgaan met verschillen
We zijn allemaal anders en dat is prima. We tonen respect voor elkaar en houden rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van ieder kind.