Beweging

Op een gezonde school is er veel aandact voor beweging. Naast de wekelijkse gymlessen in de Sporthoeve werken we samen met lokale sportverenigingen om onze kinderen te laten kennismaken met diverse sporten. Er worden gastlessen en excursies verzorgd. Bijvoorbeeld dans, bridge en rugby. In januari 2019 verandert de speelzaal weer in een Dojo en gaan we lekker aan de slag met judo. 
Ook in de klas is er aandacht voor beweging. Bewegend leren bij rekenen en taal, dansen bij muziek en energizers tussendoor. 
Elk jaar organiseren we een sportdag. Voor de onder- en middenbouw ligt het accent op leuke sportieve spellen. Voor de bovenbouw ligt het accent op atletiek. 

Beweging na school

Na schooltijd spelen veel kinderen op ons plein. KMN Kind & Co organiseert ook sportieve activiteiten tijdens de overblijf en de naschoolse opvang.De sportcommissie van de ouderraad schrijft de school in voor diverse sporttoernooien zoals (zaal)voet-, korf- en volleybal en een viswedstrijd. Ook doen we met onze school mee aan de activiteiten van diverse sportverenigingen en Bravo.