Breder kijken

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met de wereld buiten het klaslokaal. We willen verdergaan dan lesboeken door excursies, gastlessen en praktijkgerichte themalessen. We richten ons daarom op drie thema’s uit de wereld buiten de school: cultuur, natuur en techniek.

De thema’s zijn als volgt verdeeld over de groepen: Cultuur voor groep 3 & 4
Natuur voor groep 5 & 6. Techniek voor groep 7 & 8.
Groep 1 & 2 kiezen uit de drie thema’s dat wat past in hun onderwijsprogramma. Door dit programma krijgen de leerlingen een brede kijk op hun directe leefwereld en op hun eigen interesses en talenten. De Breder Kijken aanpak, met gastlessen, themalessen en excursies vind je bijvoorbeeld ook terug in ons natuur- en muziekonderwijs.

Natuur

Voor ons natuuronderwijs gebruiken wij de methode Wijzer door de Natuur. Daarnaast hebben alle groepen ieder jaar een educatieve activiteit in en/of over de natuur. Begeleiders van het NME (Natuur- en MilieuEducatie) de Watersnip begeleiden deze activiteit. Bij dit buitenschools leren worden allerlei vakken geïntegreerd zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Daardoor leren kinderen bewuster naar hun leefomgeving kijken. Ze gaan allerlei verbanden zien en ontdekken tijdens de buitenles. De lessen vinden plaats in parken, bij rioolgemalen, langs de slootkant en in het weiland. Ook maken we gebruik van leskisten: zo kan het zijn dat we champignons kweken, uilenballen uitpluizen of vlinders zien groeien. Groep 5 & 6 zorgt voor onze schooltuin.

Cultuur

Onder cultuureducatie verstaan we alle educatieve activiteiten en vormen,  waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet. We willen leerlingen in contact brengen met kunst, cultuur, erfgoed en media. Cultuur in de ruimste zin van het woord. De kinderen oriënteren zich op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu. Wij nemen als school deel aan activiteiten die gecoördineerd worden door het Kunstgebouw. Kijk|Kunst laat kinderen van groep 1 t/m 8 kennismaken met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 t/m 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas.

Beweging

Naast de wekelijkse gymlessen werken we samen met lokale sportverenigingen om onze kinderen te laten kennismaken met diverse sporten. Er worden gastlessen en excursies verzorgd. Bijvoorbeeld dans, judo en rugby. Elk jaar organiseren we een sportdag. Voor de onder- en middenbouw ligt het accent op leuke sportieve spellen. Voor de bovenbouw ligt het accent op atletiek. Ook doen we met onze school mee aan de activiteiten van diverse sportverenigingen. 
De sportcommissie van de ouderraad schrijft de school in voor diverse toernooien voor sporten als (zaal)voet-, korf- en volleybal en een viswedstrijd.