Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, praat mee, beslist mee over de gang van zaken op onze school. Ook bewaakt de MR de voortgang van ontwikkelingen op school. Bijvoorbeeld als het gaat om het school-, jaar-, formatie- en zorgplan. Verder houdt de MR zich o.a. met onderwerpen en/of vraagstukken bezig als de overblijf, de groepsverdeling en de vakantieplanning. De MR levert als gesprekspartner van de directie een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

MR-leden

De MR bestaat uit een ouder- en leerkrachtgeleding.

MR-ouders:
  • Voorzitter Paula Mesman
  • Secretaris Karin Schlingmann-Kroneman
  • MR-lid Basten Hoogendoorn
  • MR-lid Erik van Wijk

MR-leerkrachten:
  • MR-lid Hans de Haas
  • MR-lid Annemarie Nijhuis

U kunt de MR leden direct benaderen of een e-mail sturen naar mr.speelenwerkhoeve@degroeiling.nl

Vergaderdata

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en stelt aan het begin van het schooljaar een activiteitenplan op. 
Afhankelijk van de inhoud van de agenda is de directeur geheel of deels bij de vergadering aanwezig.
Alle ouders van onze school zijn welkom bij de vergadering.

Vergaderdata:

Maandag 14 september 2020 Dinsdag 27 oktober 2020 Woensdag 9 december 2020 Donderdag 28 januari 2021 Maandag 29 maart 2021 Dinsdag 25 mei 2021 Woensdag 30 juni 2021
Notulen MR 2021-03-21
Notulen MR 2021-03-04
notulen MR 2020-12-10
notulen MR 2020-10-27
notulen MR 2020-09-14

GMR

Naast de MR van de Speel- en Werkhoeve is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Groeiling actief (GMR). Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden van alle katholieke basisscholen die onder ons bestuur vallen. Daar waar de MR zich bezig houdt met de specifieke zaken binnen de school, heeft de GMR vooral te maken met bestuurlijke onderwerpen die alle scholen binnen De Groeiling aangaan. Het bestuur moet veel van haar besluiten voorleggen aan de GMR. De GMR geeft dan adviezen en op sommige gebieden heeft de GMR instemmingsrecht.

Wilt u meepraten over zaken die alle scholen aangaan? Neem dan contact op met de GMR. De secretaris van de MR is bereikbaar via het volgende email adres: marina.van.kappel@degroeiling.nl