De Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) van de Speel- en Werkhoeve bestaat uit enkele vaders en moeders die samen met het team allerlei activiteiten organiseren. Dit zijn leuke, gezellige en vaak ook bijzondere activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen met plezier zullen terugdenken aan hun tijd op de Speel- en Werkhoeve. Dankzij de inzet van de OR, maar vooral dankzij de ouderbijdrage die alle ouders aan het begin van het schooljaar betalen, is het mogelijk om de activiteiten te organiseren.

Wat doet de OR ?

Met de praktische hulp van de OR en de financiele bijdrage worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

  • het bezoek van Sinterklaas;
  • de kerstviering;
  • projectweek;
  • de paasviering;
  • sportdag;
  • deelname sporttoernooien
  • musical groep 8;
  • schoolreisje, kleuterfeest, kamp;
  • zomerfeest

Daarnaast versiert de OR de school en denkt en praat mee bij dagelijkse zaken en belangrijke ontwikkelingen van de Spel- en Werkhoeve. 

De OR vergadert 9x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U krijgt een uitnodiging voor de jaarvergadering bij de start van het schooljaar. Tijdens deze vergadering legt de OR (financiele) verantwoording af en presenteert zij de plannen voor het nieuwe schooljaar.

OR leden

De OR bestaat uit tenminste 5 en maximaal 11 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Bestuur van de OR: 

OR-lid en voorzitter Ester Wijman
OR-lid en secretaris Agnes Vermeulen
OR-lid en penningmeester Bianca Zirkzee

OR-leden:
OR-lid Manon Putting
OR-lid Barbara Karstens
OR-lid Marjolein Zaal 
OR-lid vacature

U kunt de OR-leden direct benaderen of een e-mail sturen naar or.speelenwerkhoeve@degroeling.nl

U kunt lid worden van de OR maar ook alleen helpen bij (het organiseren van) activiteiten zoals het Sinterklaasfeest of Kerst.

Financiele bijdrage

Om alle activiteiten goed uit te kunnen voeren is geld nodig. De OR int jaarlijks de vrijwillige ouder en onderwijsbijdrage. De onderwijsbijdrage gaat naar de school. De ouderbijdrage is voor de OR en haar activiteiten.

Ouderbijdrage
U wordt jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €30, - per kind. De OR gebruikt de ouderbijdrage voor de door hen begrote activiteiten.

Onderwijsbijdrage

U wordt jaarlijks om een vrijwillige onderwijsbijdrage gevraagd van €20, - per kind. De onderwijsbijdrage maakt de OR  over aan de school. Van de onderwijsbijdrage schaft de school extra leermiddelen voor uw kind(eren) aan. Ook de kosten voor de uitvoering van ‘Breder Kijken’ en deelname aan het Kunstmenu van het Kunstgebouw betaalt de school met de onderwijsbijdrage.