Nieuwsbrief

Ouders en verzorgers ontvangen wekelijks per e-mail onze nieuwsbrief op dinsdag. U leest in de nieuwsbrief de mededelingen van de directie, nieuws uit de groepen, overig nieuws en verslagen van kinderen van activiteiten. Ook leest u mededelingen over het programma, de planning van activiteiten en de medezeggenschapsraad (MR).
De nieuwsbrief staat niet meer op onze website vanwege de privacy wetgeving. Bij de administratie (administratie.speelenwerkhoeve@degroeiling.nl) kunt u de nieuwsbrief opvragen.